Általános Szolgáltatási Feltételek


Általános Szerződési Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

Szolgáltató

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az Ingatlantender Kft.,
mint szolgáltató – továbbiakban Szolgáltató - által üzemeltetett www.ingatlantender.hu
használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató elérhetőségei:
Ingatlan Tender Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1147 Budapest, Fűrész utca 77. 2. emelet 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-899694
Adószám: 14342985-2-42
E-mail: info@ingatlantender.hu

Fogalmak

Portál: Szolgáltató által üzemeltetett www.ingatlantender.hu domain címen elérhető internetes felület és tartalmak – továbbiakban Portál.

Találati lista: Portálon meghatározott keresésnek, szűrésnek vagy korlátozásnak megfelelő hirdetéslista, amely alapján, a hirdetések elérhetők. Találati lista továbbá, a www.ingatlantender.hu által meghatározott feltételek alapján létrehozott hirdetés lista is.

Felhasználó: Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, mint internetet használó látogató, felhasználó, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Portált és Portálon elérhető szolgáltatásokat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

Hirdető: olyan Felhasználó, aki a Portálon elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével, mint ráutaló magatartással a Portál szolgáltatásait igénybe veszi és így, elektronikus úton szerződést köt a szolgáltatások igénybevételére.

Egyéni hirdető: az a természetes személy Hirdető, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját ingatlanját hirdeti, vagy más természetes személy nevében és helyett, nem
ingatlanközvetítési célból, rendeli meg a Hirdetést.

Nem természetes személy hirdető: az a nem természetes személy Hirdető, aki nem saját érdekében, hanem megbízással, más ingatlanját hirdeti, vagy más természetes, nem természetes személy nevében és helyett, ingatlanközvetítési célból, rendeli meg a Hirdetést.

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 3.§ d) pontja szerinti gazdasági reklám.

Adminisztrációs Felület: Hirdetők és Keresők által a hirdetések rögzítésére, kezelésére, vizsgálatára, összehasonlítására igénybe vehető, regisztrációhoz kötött felület.

Felhasználási Feltételek hatálya

Jelen ÁSZF (a továbbiakban: Szabályzat) a www.ingatlantender.hu URL-en elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Jelen Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően. Ez oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról vagy a regisztrációja törléséről.

Felek közötti Szerződés

A Hirdető a Portálon való regisztrációval és a Portál használatával elfogadja Szolgáltató hatályos ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseit.

Felhasználó, akár magánhirdetőként, akár cégként veszi igénybe a Portál szolgáltatásait, a Portálra regisztrálva, adminisztrációs felületre belépve, továbbá a Portál szolgáltatásait regisztráció nélkül, - a rá vonatkozó szabályok, feltételek – használja, automatikusan elfogadja a hatályos ÁSZF rendelkezéseit.

Szolgáltató nem biztosít az általa üzemeltetett Portál használatához papír alapú szerződést. A Portál használata, szolgáltatások igénybevétele online megbízás alapján jöhet létre és a szolgáltatás megkezdésével Felek kapcsolata szerződésnek tekintendő, amelyben Felek a hatályos ÁSZF rendelkezései szerint járnak el.

A Portál célja

A Portál célja ingatlan-adatbázis kialakítása, működtetése. A honlapon működő adatbázist nem a Szolgáltató, hanem a Hirdetők alakítják ki és építik közvetlenül és a piacon működő, különböző elveken és módszereken nyugvó áttöltést biztosító, gyűjtő cégeken keresztül.

Rendelkezésre állás

A Honlap működésére vonatkozólag a Szolgáltató törekszik a minél magasabb arányú rendelkezésre állásra.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha üzemzavar, hiba vagy egyéb, a Szolgáltatást
meggátló esemény történik a Honlap üzemeltetése közben vagy az internet sajátos
jellegének alapján, a Szolgáltatónak fel nem róhatóan. Kiemelten jelenti ez, az
internet szolgáltatásban előforduló olyan forgalmi, technikai akadályokat, stb. amelyek az internet működéséből fakadnak.

A szolgáltatás igénybevétele

A honlapon keresni bármely Felhasználó jogosult, de a hirdetés feladása regisztrációhoz kötött. A Felhasználók részéről szükséges elfogadni, hogy Szolgáltató általa működtetett Portálon és azon keresztül elérhető szolgáltatásokat kizárólag a jelen ÁSZF elfogadásával nyújtja. Amennyiben adott Hirdető nem tudja/akarja/képes/hajlandó elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit, abban az esetben nem élhet a Portál használatával, mint regisztrált felhasználó. Ezzel együtt, a Portál szolgáltatásaiból eredő mindennemű következményekért, akár a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, akár közvetített szolgáltatás, Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és ezt Hirdető kifejezetten elfogadja. Hirdető a Portál használatával köteles elfogadni és magára nézve kötelezőnek tartani a hatályos ÁSZF rendelkezéseit. A természetes személy Hirdetők név, e-mail cím és jelszó – kötelező adatok és esetleges, opcionálisan megadható adatok - megadásával regisztrálhatnak, ezt követően a megadott e-mail címre kapják meg a belépéshez szükséges, a regisztráció aktiváláshoz szükséges linket, amire kattintva élesítik a regisztrációt és ezt követően beléphetnek az adminisztrációs felületre. Nem természetes személy Hirdetők (Ingatlanirodák, beruházó cégek, ügyvédi irodák, ingatlan forgalmazó cégek, stb.) regisztrációja a szükséges adatok megadását követően a Szolgáltató által kerül engedélyezésre. A regisztráció jóváhagyásáról Szolgáltató e-mailben értesíti a regisztráció során megadott címen. Hirdető a Portálon és szolgáltatások kapcsán köteles a valóságnak megfelelő adatok megadására, amellyel együtt köteles kerülni más Felhasználók megtévesztését, továbbá a valóságnak megfelelő Hirdető kategóriában való regisztrációt elvégezni. A nem megfelelő Hirdetői minőségben való hirdetés feladása a hirdetések és Hirdető irányában folytatott Szolgáltatás felfüggesztését vonja magával, továbbá a Hirdető kizárását eredményezheti. A regisztrációkor megadott adatok az Adatkezelési Tájékoztató meghatározásai alapján kerülnek kezelésre. A regisztrált felhasználó adatlap kitöltésével jogosult hirdetés feladására. Hirdetők csak és kizárólag ingatlan hirdetést adhatnak fel, egyéb szolgáltatás reklámozása Hirdető és/vagy hirdetés azonnali felfüggesztésével és esetlegesen törlésével jár.

Természetes Személy Hirdetők részére elérhető szolgáltatások

Magánszemélyek az IngatlanTender hirdetési portálon regisztrációt követően adhatnak fel hirdetést. A regisztráció Szolgáltató és Magánszemély között, szerződést hoz létre, amely részletei jelen ÁSZF leiratban olvashatóak, továbbá a Portál általános működésével irányadóak, valamint a nem részletezett kérdésekben az érvényes jogszabályok, rendelkezések, szabályozások szolgálnak támasztékul.

Magánszemélyek az IngatlanTender hirdetési portálon ingyenesen adhatnak fel ingatlanhirdetést. Egy hirdető, azonos időben, legfeljebb 2 db különböző hirdetést adhat fel, ha ingatlant kíván értékesíteni. Egy ingatlan, különböző paraméterekkel való meghirdetése nem megengedett. Az értékesíteni kívánt ingatlan hirdetés mellett, magánszemély hirdető, egy időben, 1 db hirdetést adhat fel, mint kereső. Egyéni Hirdetők a hirdetés feladása mellett, ingyenesen tudnak fotókat, alaprajzot, adatokat csatolni a hirdetéshez.

Az IngatlanTender hirdetési portál egyedülálló módon, lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemély hirdető, ingatlant kereső pozícióban (is) hirdetést adjon fel. Ezzel a lehetőséggel nem csak az eladó/kiadó ingatlanokat lehet folyamatosan figyelni, de az értékesítő hirdetők akár direkt módon kereshetnek a keresők között és ezzel közvetlenül ajánlhatják az ingatlant.

Összesen tehát magánszemély hirdető 2 db hirdetést adhat fel az IngatlanTender hirdetési portálon, amely lehet 2 db különböző eladó ingatlan, lehet 2 db különböző kereső hirdetés vagy 1 eladó és egy kereső hirdetés.

A hirdetésekhez magánszemély hirdető összesen ingyenesen 15 db képet tölthet fel, amelyben kérjük, az 1 024 x 768 beállítás alkalmazását, amely mérete maximum 2 Mb.

Magánszemélyek a Portálon igénybe vehetnek kiemeléseket és extra szolgáltatásokat. Az extra szolgáltatások és kiemelések ellenértéke kredit értékben került meghatározásra. Az egyes lehetőségek kredit értéke jelen ÁSZF leiratban olvasható, továbbá nyilvánosan elérhető a Portálon, a magánszemélyeknek szóló linken.

Kredit vásárolható, amelynek technikai lebonyolítását a Barion Payment Zrt. biztosítja, kártyás vásárlás biztosításával. Ennek részletei jelen ÁSZF leiratban olvashatóak. A kártyás fizetés mellett, kredit vásárlás és fizetés történhet banki átutalás útján, amely esetben, az adminisztrációs felületen található kredit vásárlás menüpontban található bankszámlaszámra történő utalással történik a teljesítés. Az átutalásban szükséges közleményként megadni az átutaló nevét, vásárolt kredit mennyiségét. Banki átutalással történő kreditvásárlás esetén, a kreditek jóváírása 48-96 órán belül történik meg.

Szolgáltató vis maior helyzet, esetleg egyéb, a szolgáltatását befolyásoló tényező akadályoztatásának lehetőségét fenntartja, amely esetben a beérkező utalás alapján vásárolt kredit jóváírása 96 órán túl is eltarthat.

Kártyás vásárlás vagy banki átutalást követően, Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a magánszemély hirdető részére.

Magánszemély hirdető hirdetési fiókja, az utolsó belépést követően 1 évig marad elérhető. Ezen időtartam alatt, belépést követően, az adott időponttól további 1 évre az adminisztrációs felület – hirdetési fiók – elérhető marad.

A feladott hirdetések 90 napig láthatóak a Portál „külső” látogatók által megtekinthető felületen. A hirdetés lejárata előtt 7 nappal, illetve a lejárat napján, automatikus értesítést küld a rendszer a hosszabbítás érdekében. Amennyiben nem történik hosszabbítás, úgy további 60 napig archív állapotba kerül a hirdetés és ezen idő alatt bármikor ismét aktiválható a hirdetés, azaz a látogatók számára elérhetővé tehető. Amennyiben 60 napig nem történik meg a hirdetés újra aktiválása, úgy az adatok, fotók, feltöltött egyéb anyagok törlésre kerülnek. Ezt követően nem állítható vissza a hirdetés.

A korábban vásárolt és fel nem használt kreditek a hirdetési fiók megléte alatt, nem évülnek el. Az inaktív hirdetési fiók törlése esetén, a fel nem használt kreditek külön értesítés nélkül törlésre kerülnek, így fel nem használt kreditek forintban lévő ellenértéke nem igényelhető vissza.

A hirdetések aktív, archív és törölt állapotában, a GDPR vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve, személyes adatokon kívül, kizárólag statisztikai célzattal, a hirdetések paraméterei mentésre kerülnek. Ezen adatokból a hirdetett ingatlan és a hirdetést feladó személy nem azonosítható.

Nem természetes személy Hirdetők részére elérhető szolgáltatások

Nem természetes személy Hirdetők az IngatlanTender hirdetési portálon regisztrációt követően adhatnak fel hirdetést. A regisztráció Szolgáltató és nem természetes személy között, szerződést hoz létre, amely részletei jelen ÁSZF leiratban olvashatóak, továbbá a Portál általános működésével irányadóak, valamint a nem részletezett kérdésekben az érvényes jogszabályok, rendelkezések, szabályozások szolgálnak támasztékul.

Amennyiben külső szolgáltató által, ún. áttöltő rendszereken keresztül érkezik a hirdetés és ezzel a hirdető, úgy a rendszer automatikusan felhasználói fiókot hoz létre. Az így létrehozott fiók a fent leírtak szerint, szerződési viszonyt hoz létre a felek között, a megfogalmazott feltételek szerint.

Az ingatlantender.hu adminisztrációs rendszerében az ingatlanok, referensek, irodák, cégek adminisztrációja és a Portálon történő megjelenítése ingyenes, de csak ingatlan hirdetéssel egybekötve. Önállóan cég, vállalkozás, iroda nem hirdethető.

Nem természetes személy Hirdető jelenleg korlátlan számú, de különböző hirdetést adhat fel. A hirdetésekhez nem természetes személy hirdető összesen ingyenesen 25 db képet tölthet fel, amelyben kérjük, az 1 024 x 768 beállítás alkalmazását, amely mérete maximum 2 Mb. Nem természetes személy számára sem megengedett, hogy azonos ingatlan, különböző adatokkal kerüljön meghirdetésre, amelyben sem ár, sem fényképek, sem adatok eltérése nem megengedett. Nem egyéni Hirdetők számára, Szolgáltató egyedi szolgáltatásként tömeges hirdetés feladás lehetőségét biztosítja – xml áttöltés -. Szolgáltató továbbá más, áttöltő rendszerekből átvesz tömeges hirdetéseket, amely kapcsán Hirdető tudomásul veszik, hogy az ingatlannal kapcsolatos adatokat, bizonyos paramétereket csak az áttöltést indító szolgáltatónál van módja megváltoztatni, továbbá a hirdetést törölni, felfüggeszteni. Az áttöltés mellett, lehetőség van önálló, de nem azonos hirdetés feladására a Portálon. Hirdetőn tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetések adatai mellett, az extra szolgáltatások önállóan, a Portálon beállíthatóak. Az XML áttöltés és tömeges áttöltés folyamatokban, szintén 25 db az áttölthető képek száma. Amennyiben a forrás oldalon több, mint 25 db kép kerül elhelyezésre, az áttöltés esetén a többlet képek nem kerülnek áttöltésre.

Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak nincs ráhatása és felelőssége, hogy az áttöltésből érkező adatok miként, mikor, hogyan, milyen minőségben érkeznek és bármilyen egyéb, az adatok érkezését befolyásoló tényező miként befolyásolja az adatok érkezést, így Szolgáltató azon adatokat veszi át, dolgozza fel és teszi közzé a Portálon, amelyek az áttöltő forrás helyén megadásra kerülnek.

Nem természetes személy hirdetők a Portálon igénybe vehetnek kiemeléseket és extra szolgáltatásokat. Az extra szolgáltatások és kiemelések ellenértéke kredit értékben került meghatározásra. Az egyes lehetőségek kredit értéke jelen ÁSZF leiratban olvasható, továbbá nyilvánosan elérhető a Portálon, az irodáknak szóló linken.

Kredit vásárolható, amelynek technikai lebonyolítását a Barion Payment Zrt. biztosítja, kártyás vásárlás biztosításával. Ennek részletei jelen ÁSZF leiratban olvashatóak. A kártyás fizetés mellett, kredit vásárlás és fizetés történhet banki átutalás útján, amely esetben, az adminisztrációs felületen található kredit vásárlás menüpontban található bankszámlaszámra történő utalással történik a teljesítés. Az átutalásban szükséges közleményként megadni az átutaló nevét, vásárolt kredit mennyiségét. Banki átutalással történő kreditvásárlás esetén, a kreditek jóváírása 48-96 órán belül történik meg.

Szolgáltató vis maior helyzet, esetleg egyéb, a szolgáltatását befolyásoló tényező akadályoztatásának lehetőségét fenntartja, amely esetben a beérkező utalás alapján vásárolt kredit jóváírása 96 órán túl is eltarthat.

Kártyás vásárlás vagy banki átutalást követően, Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a nem természetes személy hirdető részére.

Nem természetes személy hirdető hirdetési fiókja, az utolsó belépést követően 1 évig marad elérhető. Ezen időtartam alatt, belépést követően, az adott időponttól további 1 évre az adminisztrációs felület – hirdetési fiók – elérhető marad. 1 évet elérő inaktivitás esetén, a teljes törléssel minden rögzített Hirdető adat, paraméter, hirdetés, kredit, stb. törlésre kerül, annak visszaállítás Szolgáltató nem képes elvégezni. Az esetlegesen így elvesztett kreditek pénzbeli ellenértéke nem kerül visszatérítésre.

A feladott hirdetés három hónapig, azaz 90 napig marad aktív. Amennyiben további időtartamra szeretné a Hirdető az ingatlant a Portálon megjeleníteni, azt hosszabbítás funkcióval megteheti, további 90 napra. A hirdetés lejáratáról, a rendszer üzenetet küld a Hirdetőnek a lejárat előtt 7 nappal és a lejárat napján, amely üzenetben megfelelő linkre kattintva, a hirdetés automatikusan meghosszabbítható. A feladott hirdetés inaktívvá tehető, amennyiben nem szeretné a Hirdető, ha a látogatók lássák a hirdetést, de még nem szeretné véglegesen törölni. A feladott hirdetés törlése vagy inaktiválása az Adminisztrációs Rendszerbe történő belépést követően megoldható. XML-en keresztül kapott hirdetések törlése XML-en keresztül is (kizárólag) történhet a megfelelő parancs kiadásával.

Hirdetések inaktivitást követően legfeljebb 60 napig tárolhatóak. Inaktivitást és törlést követően, a hirdetések adatai fényképek nélkül statisztikai célokra tárolásra kerülnek.

A korábban vásárolt és fel nem használt kreditek a hirdetési fiók megléte alatt, nem évülnek el. Az inaktív hirdetési fiók törlése esetén, a fel nem használt kreditek külön értesítés nélkül törlésre kerülnek, így fel nem használt kreditek forintban lévő ellenértéke nem igényelhető vissza.

Az esetlegesen fix díjakért igénybevehető szolgáltatások esetén, amennyiben a szolgáltatás előfizetett időtartam előtt lemondásra, felfüggesztésre kerülne, például hirdetés aktualitás vesztése esetén, úgy Szolgáltató nem térít vissza időarányos díjakat.

Hirdetőnek el kell fogadnia, amennyiben valamely működési szabály, jelen ÁSZF rendelkezése, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdés, de a Portál működésére károsan ható, nem elfogadható, ellentétes, kifogásolható, stb. esemény esetén történik egy hirdetés törlése, felfüggesztése vagy/és a hirdető fiókjának felfüggesztése, esetleg törlése, úgy a megvásárolt és felhasznált vagy fel nem használt kreditek nem kerülnek visszatérítésre, továbbá az esetlegesen időarányosan hátralévő, előfizetett szolgáltatási díjak és időarányosan eltelt időre eső díj visszatérítését Szolgáltató nem végzi el.

Az igénybe vehető szolgáltatások díjszabásának megváltoztatására a Szolgáltató fenntartja magának a jogot. Az igénybe vehető szolgáltatások aktuális Kredit értéke a megrendeléskor mindig jól látható helyen szerepel a honlapon.

Fiók megszüntetése esetén a rögzített adatok és aktuális, illetve archivált hirdetések adatai, fényképei törlésre kerülnek a Hirdető adminisztrációs felületéről.

Nem természetes személy hirdető megadhat „fantázia” nevet a regisztrációkor, továbbá a vállalkozáshoz tartozó referensként létrehozhat „munkatársi alfiókot”. Bizonyos jogokat, így például hirdetés törlés, inaktiválás, átadás, kredit vásárlás, kredit átadás, referens létrehozás, törlés, módosítás, stb. csak vállalkozás gyakorolhat.

Referensek

A referensek önállóan nem regisztrálhatnak referensi minőségükben, ők kizárólag szerződő nem természetes személy Hirdető partner „alá” kerülhetnek be és státuszukat, illetve fiókjukat a szerződő cég hozza létre. A referensek joga hirdetés feltöltés, módosítás, inaktiválás, törlés, kreditekkel való rendelkezés, amelyet a szerződő cég bocsájt rendelkezésükre. A referensek felelőssége a hirdetések tartalmáért, a szerződő partnerrel egyenértékű, így bármilyen rendellenesség vagy jogi aggály esetén a Portál nem mérlegeli a hirdető mivoltát, indokolt esetben inaktiválja vagy törli a hirdetést.

Díjszabás

A www.ingatlantender.hu hirdetési portál jelenleg díjmentesen igénybevehető, a hirdetések elhelyezése akár egyéni hirdető, akár nem természetes személy (ingatlaniroda, közvetítő, fejlesztő, beruházó, ügyvéd, stb.) részére ingyenes. A díjmentesség az egyénileg feladott hirdetésekre, tömeges áttöltésekre és gyűjtőportálokon keresztüli hirdetésfeladásra egyaránt vonatkozik.

Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy a Portál díjszabását egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosítást megelőzően, a Portál felhasználóit és rájuk vonatkozó hatásokat legalább 30 nappal a módosítás bevezetése előtt Szolgáltató köteles tájékoztatni.

A Portál jelenleg térítés ellenében (kredit felhasználás) használható szolgáltatásaira és esetlegesen alkalmazott egyéb díjszabások tekintetében Szolgáltató egyedi díjszabást alkalmazhat, amelyről Szolgáltató és Hirdető egyedileg állapodik meg.

A www.ingatlantender.hu portálon igénybe vehető extra szolgáltatások

A hirdetések hatékonyabbá tételének érdekében, Egyéni Hirdető kiemelési szolgáltatásokat vehet igénybe, amelyek térítés kötelesek. A kiemelési lehetőségek térítése kredit rendszerben történik. Egyéni hirdető és nem természetes személy hirdető tetszőleges számú kreditet vásárolhat, amelyet belátása szerint költhet el az alábbi kiemelési lehetőségek, illetve a hirdetés hatékonyabbá tétel érdekében.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kredit rendszer mellett, helyett, annak kiegészítéseként olyan szolgáltatásokat vezessen be, amely nem a kredit rendszerben kerül elszámolásra, hanem forint ellenérték kerül megállapításra.

Kiemelések, extra szolgáltatások

 • felirat
  • Lehetőség van a hirdetések egyéni felirattal való bélyegzésére, amely figyelemfelkeltő információ a látogatók számára. Jelenleg elérhető feliratok: Új építésű, Tulajdonostól, Sürgős, Alkalmi vétel, Árcsökkenés, Befektetésre
    
 • keret
  • Lehetőség van figyelemfelkeltő kerettel ellátni a hirdetést, a találati lista oldalon.
    
 • célzott hirdetésfigyelő
  • A célzott hirdetésfigyelő, a korábban hirdetésfigyelő szolgáltatást kérő látogatók újbóli, proaktív megkeresését, értesítését szolgálja. Mivel a hirdetésfigyelő szolgáltatás teljesítése alapesetben egyszeri, a beállított paramétereknek megfelelő hirdetés, Portálra való felkerülése esetén teljesül, így a későbbiekben, esetleges árváltoztatás, egyéb paraméter változása esetén vagy csak emlékeztető jelleggel, azon látogató, aki értesítésre került a beállított hirdetésfigyelő paraméterei miatt, ismételten, tudatosan értesíthető. Ezen értesítés személyes adatokat nem tartalmaz, tehát a Portálon nem elérhető adat, hogy pontosan ki, milyen értesítési címre és beállított paraméterek alapján kerül értesítésre a célzott hirdetésfigyelő által.
    
 • azonnali hirdetésfigyelő
  • Az azonnali hirdetésfigyelő funkció lehetővé teszi, hogy beállítása esetén, amennyiben a paramétereknek megfelelő ingatlan kerül a rendszerbe, néhány percen belül értesítést kapjon a figyelőt beállító. Ezzel rendkívül gyorsan lehetséges reagálni egy új lehetőségre. Az azonnali hirdetésfigyelő szolgáltatásban maximum 5 db figyelő kérése menthető el jelenleg.
    
 • licit
  • A licit azon szolgáltatás, amely segítségével Hirdető, a hirdetését a találati lista oldalakon előre sorolhatja, így a találati listán meghatározhatja, hogy a hirdetés paramétereit figyelembe véve, hányadik helyen legyen látható, az azonos paraméterű hirdetések között.
  • Mivel számos más hirdető használhatja ezen szolgáltatást, a kialakított és meghatározott sorrend bármikor, akár a licitálást követő pillanatokban is változhat. A meghatározott sorrendet minden hirdető láthatja – figyelembe véve a technikai jellegű időtávokat – és akár néhány másodpercen belül ismét megváltozhat a beállított hirdetési pozíció. E miatt, Szolgáltató nem vállal felelősséget a prognosztizált és tervezett hirdetési pozíció megvalósulásáért. Szolgáltató felelőssége addig terjed, amíg a technikai feltételek teljesülése elvárható, tehát a licitálás programozási feltételei és eseményei teljesülnek.
  • Hirdetőnek el kell fogadnia, hogy ammenyiben a találati lista nézetet frissítik, a licitált hirdetés más pozícióba kerülhet. Továbbá bármilyen paraméter megváltoztatása esetén, a találati lista változhat. Hasonlóan változhat a találati lista sorrendje, amennyibe a kereső valamely rendezési elv szerint direkt sorrendet hoz létre.
  • Hirdetőnek lehetősége van 1 hét intervallumban, licit tervet készíteni, amely alapján minden napra előre, hétfői nappal kezdődően, vasárnapi nappal bezárólag meghatározhatja a napi kredit mennyiséget, amelyet adott hirdetésre szán az előre sorolás érdekében. A napokra adott érték tetszőlegesen választható, de Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha adott időpontban prognosztizált pozícióhoz képest, következő napokon más eredmény látható, mivel közben az adott pozíció értéke szabadon változhat a többi hirdető által. A napi beállított kreditmennyiséget Szolgáltató leemeli. A licit terv teljesítése addig tart, amíg Hirdető leállítja a szolgáltatást vagy kimerül a kredit keret.
  • Szolgáltató ingyenes pozíció figyelő szolgáltatást biztosít, amely szerint, az éjszakai órákban a beállított paraméterek szerinti licit és helyezés, illetve a helyezés változása kerül ellenőrzésre. Amennyiben a beállított pozíció, más hirdetők licit tevékenysége  nyomán változik, a rendszerünk értesítést küld a változásról napi rendszerességgel. A pozíció változás figyelése nem azonnali, csak az éjszakai napszakban történik az ellenőrzés és az értesítés kiküldése. Ezen szolgáltatás alapján, a napközbeni változás miatt Szolgáltató felelősségre nem vonható, illetve az éjszaki napszakban való pozíció változás és erről szóló értesítés kiküldése, továbbá az esetlegesen később történő ellenőrzés között, további pozíció változás történhet, a hirdetők licitálási tevékenységes nyomán. Ennek alapján, az értesítés figyelemfelkeltő és emlékeztető jellegű, nem minősül konkrét adatnak.
  • Szolgáltató a licit szolgáltatásban várható helyezést kalkulál. Ezen kalkuláció pillanatkép, tehát akár már másodpercek múlva, az előzetes kalkuláció változhat, a hirdetők egyéb licitálási tevékenysége miatt.
  • A várható helyezés mellett, pillanatkép jelleggel szintén, várható kiemelkedő pozíció kalkuláció is látható a licit szolgáltatásban. Két hely kerül nevesítésre, a várható 1. helyezés az adott paraméterek szerint és az 1. oldali elhelyezés, ami az 1. oldal utolsó pozícióját jelenti.
  • A licit várható helyezés kalkulátor az ingatlan típusa, a hirdetés típusa, az ingatlan elhelyezkedése és az hirdetett ár +/- tartományát veszi alapul, a várható helyezés meghatározásához. Eladó ingatlanok esetében a kilengési tartomány +/- 20 %, kiadó ingatlanok esetében a kilengési tartomány +/- 10 %.
    
 • kereslet-kínálat párosítás
  • A kereslet-kínálat párosítás alapján, akár eladásra/bérlésre/hasznosításra, stb. kínált ingatlan hirdetője keres hasonló ingatlant kereső hirdetőt, akár eladásra/bérlésre/hasznosításra, stb. kínált ingatlan keresője keres hasonló ingatlant kínáló hirdetőket. Ennek alapján, gyorsítható az egyező szándékú és igényű Hirdető szereplők egymásra találása. A kereslet-kínálat párosítás extra funkció manuálisan végrehajtható esemény, ahol a hirdetett ingatlan vagy kereső személy szempontjai alapján, bármikor megvizsgálható, listázható, hogy a rendszerben található-e minimális eltéréssel, a szempontok alapján megfelelő partner.
  • A kereslet-kínálat párosítás jelenleg, a megadott paraméterekhez képest az ár, felépítmény méret, telek méret, reagie, közös költség paraméterek esetében, 20 %-os eltéréssel hoz létre találati párokat. A funkcióval, egy gombnyomás segítségével pillanatok alatt átvizsgálható a teljes hirdetési állomány és az adattartományi vizsgálat miatt, azon hirdetések is felbukkanhatnak, ahol a napi hirdetésfigyelő nem hoz eredményt a pontos adatok miatt. E mellett, rendkívül gyorsan eljuttatható az információ az együttműködésben álló irodák, partnerek irányába, mivel megfelelő egyezőség esetén, a partner e-mail-ben értesíthető a rendszeren keresztül.
    
 • összehasonlítás
  • A Portálon lehetőség van hirdetések összehasonlítására, amelyben ingyenesen, bárki számára elérhetően, 4 db hirdetés áttekinthető, formába öntött nézetben mutatja be, maximum 8 megadott paraméter alapján a hirdetéseket. A paraméterek száma függ az adott ingatlan típusától, mivel egy családiház jóval több paraméterrel rendelkezik, mint például egy garázs. A paraméterek száma függ továbbá attól, hogy az adott hirdetésben mennyi információt adott meg a hirdető. Ha csak egy-két paramétert adott meg a hirdetés feladója, értelemszerűen mi sem tudunk több adatot megjeleníteni.
  • E mellett, lehetőség van 25 db ingatlan összehasonlítására, az összes – minden megadott paraméter – paraméter áttekintésével. A 25 db hirdetés összehasonlításának alkalmazása díjazás ellenében érhető el, amely kredit elszámolás rendszerén belül kerül elszámolásra
    
 • Árazás-kereslet statisztika
  • A feladott hirdetésekhez látogatási statisztika látható az adminisztrációs felületen, amelyben az eltelt idő függvényében, grafikon segítségével kimutatásra kerül, az adott ingatlan hirdetésének megjelenítése és a telefonszám felfedése. Lehetőség van azon további opció igénylésére, hogy a hirdetés megjelenítése, telefonszám felfedése, kedvencekhez adása hány alkalommal történt meg, amellyel párhuzamosan a hirdetésben szereplő árváltozás is látható. Az árváltozás statisztikai hatásának kimutatása díjazás ellenében érhető el, amely kredit elszámolás rendszerén belül kerül elszámolásra

A hirdetések kiemeléséhez kreditek vásárlása szükséges. A vásárláskor rendszerünk automatikusan számlát küld a regisztrációkor megadott e-mail címre, a regisztrált név és cím, adószám alapján.

Kiemelések ára és kredit felhasználással igénybe vehető szolgáltatások

Megvásárolható kreditek, a Portálon az extra szolgáltatások, kiemelések igénybevételére szolgálnak. A kreditek megvásárlására a regisztrált Hirdetők jogosultak. Kredit egyenleg növelhető vásárlással vagy szerződött Hirdető által saját érdekkörében álló referensnek átadással vagy Szolgáltató által, akár ellenérték nélkül Hirdető számára juttatással.

A vásárlásra vonatkozó árképzés, egy alábbi összefoglalásban olvasható.

A kreditek ára az alábbi táblázatban látható:

500; 1 000; 2 500 kredit – 1 kredit = 1 Ft + ÁFA

5 000; 7 500; 10 000 kredit – 1 kredit = 0,95 Ft + ÁFA

15 000; 20 000; 25 000 kredit – 1 kredit = 0,9 Ft + ÁFA

30 000; 40 000; 50 000 kredit = 0,85 Ft + ÁFA

60 000; 75 000; 90 000; kredit – 1 kredit = 0,8 Ft + ÁFA

100 000 kredittől – 1 kredit = 0,75 Ft + ÁFA

100 000 kredit vásárlása esetén egyedi megállapodás lehetőségét Szolgáltató fenntartja.

A megvásárolható szolgáltatások típusai és azok ára az alábbi táblázatban olvasható

 

Felirat

 

20 kredit/felirat/30 nap

Keret

 

50 kredit/hirdetés/30 nap

Célzott hirdetésfigyelő

 

50 kredit/alkalom

Azonnali hirdetésfigyelő

 

300 kredit/15 nap/5 db figyelő

500 kredit/30 nap/5 db figyelő

Licit

 

Nincs állandó díja

Kereslet-kínálat párosítás

 

50 kredit/1 nap

300 kredit/30 nap

Összehasonlítás

4 db ingatlan/ maximum 8 paraméter ingyenes

100 kredit/25 db ingatlan/összes paraméter/24 óra

1 000 kredit/25 db ingatlan/összes paraméter/30 nap

Árazás-kereslet statisztika

 

100 kredit/megjelenítés/telefonszám felfedés/árazás statisztika/24 óra

1 000 kredit/megjelenítés/telefonszám felfedés/árazás statisztika/30 nap

Kredit vásárlás

Az extra szolgáltatások kredit elszámolásos rendszerben vehetők igénybe, amely alapján a szolgáltatások igényléséhez kredit vásárlása szükséges. Kredit vásárlása nem korlátozott darabszámú és a korábban olvasható mennyiségi kedvezmény alkalmazásra kerül.

A kredit vásárlása és a fizetés történhet bankkártyás kifizetéssel vagy banki átutalással. A bankkártyás fizetés lefolytatásához Szolgáltató partnere a Barion Payment Zrt. Elérhetőségei:

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet;

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;

Adószám: 25353192-2-43;

Közösségi adószám: HU25353192;

Tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013;

Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

Barion Payment Zrt. eljárási rendje, az általános szerződési feltételei alapján, az alábbi linken elérhető:

https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Szolgáltató a Barion Payment Zrt. elvárásai és technikai, illetve biztonsági, tovább egyéb előírásai szerint, a sikeres tranzakció érdekében, illetve a pénzforgalmi jogszabályok betartása okán, adatokat vár, amelyek az adatkezelési elvek figyelembevételével továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítást a Hirdető a szolgáltatás sikeres kivitelezése érdekében elfogadja. A Barion Payment Zrt. fizetési ügyletekkel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója nyilvánosan elérhető.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a külső partnertől igénybe vett szolgáltatások minőségéért, így jelen esetben a Barion Payment Zrt. tevékenységében fellelhető esetleges hibákért, amelyek káreseményt okoznak, a Portál irányába indult fizetés, de annak nem vagy késedelmes, hiányos teljesülése esetén és a Portál felhasználójánál csapódik le. Ez kiterjed anyagi, erkölcsi, üzleti, egyéb károkra, továbbá az adatkezelésből fakadó eljárásokra egyaránt.

A felhasználók és Szolgáltató felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Továbbá Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha Felhasználó az oldalon ingatlant hirdet és ebből fakadóan bármilyen erkölcsi, anyagi, fizikai kár éri. Mivel a Portál használata önkéntes, így a Felhasználó saját felelőssége, ha az oldalon hirdetést helyez el.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem folytat ingatlanközvetítői tevékenységet. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok, hirdetések és reklámok, promóciók paramétereinek valóságtartalmáért. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt, megbízót terheli, aki mentesíti a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől.

Ezzel párhuzamosan, Szolgáltatónak jogában áll a feladott hirdetések tartalmát a portálon megjelenő adatok tekintetében vizsgálni és jogában áll a hirdetések felfüggesztése, törlése, amennyiben láthatóan valótlan adatokat tartalmaz a hirdetés, továbbá félrevezető, csalás, törvénytelen cselekedetet sejtet. Ennek feltételezhetősége esetén, Szolgáltató értesíti email-ben, telefonon a hirdetőt, hogy módosítsa vagy törölje a hirdetést. Ezen esemény kommunikációja írásban is szükséges a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása alapján ideiglenesen vagy véglegesen bárkit kizárjon a Portál felhasználói közül. A kizárt Felhasználókat a kizárás tényéről a Szolgáltató e-mailben értesíti. A kizárt Felhasználók a továbbiakban nem kísérelhetik meg a Portál elérését más név alatt vagy más felhasználón keresztül.

A Portálra, a hirdetésekhez feltöltött képek csak a hirdetett ingatlant ábrázolhatják. A képek feltöltéséhez a hirdetőnek jogosultnak kell lennie, amelyet Szolgáltató nem vizsgál, feltételezi a jogosultság meglétét és ebben jóhiszeműen jár el. Indokolt esetben Szolgáltató a feltöltött képek nem megfelelő minősége, tartalma esetén – így például a hirdetéstől eltérő tartalom, sértő, obszcén, jogellenes, stb. – jogosult a képek törlésére, esetlen a hirdetés egészének felfüggesztésére, a Hirdető értesítésével felszólítására, indokolt esetben a hirdetés és akár a Hirdető rendszerből való törlésére.

Szolgáltató maga is vízjellel látja, illetve láthatja el a feltöltött képeket. Ebben bár nem korlátozza a Hirdetőt, de az esetleges közös vízjel használatának lehetőség fenntartja Szolgáltató.

A Hirdetésekhez írt szövegben nem megengedett a kifelé mutató link, telefonszám feltüntetése, erre kizárólag a Hirdető oldalon, a hirdetéshez tartozó erre kialakított rész használható, amely az adminisztrációs felületről szerkeszthető. Tilos továbbá a trágár, sértő, a hirdetési témakörtől eltérő szöveg, stb. használata. Ezen események következményeként Szolgáltató felfüggesztheti, törölheti az adott hirdetést, illetve a javítás, törlés érdekében értesíti a megadott elérhetőségeken a Hirdetőt. Ide tartozóan, a jogszabályi ellentétek szintén a hirdetés felfüggesztését, törlését eredményezhetik.

Amennyiben Szolgáltató értesíti a Hirdetőt egy esetleges jogsértés vagy egyéb, a Portál működésével kapcsolatos ellentétes magatartás, esetleg a hirdetés kifogásolása, stb. esetéről és erre Hirdető nem reagál vagy nem megfelelő időben reagál (jellemzően értesítéstől számított 1-8 nap), úgy ettől függetlenül Szolgáltatónak jogában áll a hirdetés felfüggesztése, esetleg törlése, a Hirdető fiókjának felfüggesztése, esetleg törlése. Esetleges felszólítások megküldése, értesítése esetén elmaradó reakció miatti hirdetés, fiók felfüggesztés, törlés miatti, Hirdető részéről keletkezett kellemetlenség, kár esetén Szolgáltató a felelősségét kizárja. Ezen esetben Szolgáltató részéről bizonyítandó az értesítések elküldése, a megkeresés dokumentálása, de Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, amennyiben valamely Hirdető nem megfelelő értesítési adatokat – e-mail cím, levelezési, székhely cím, telefonszám – adott meg és az értesítés a pontatlanság, hibás adatok, változás esetén lévő be nem jelentés, meg nem változtatás, stb. miatt hiúsul meg. Ez esetben Szolgáltató részéről a törekvés, próbálkozás, ismételt megkeresési kísérlet kimeríti a felelősség elvárását, feltételét.

Jogérvényesítés, jogsértés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

Felhasználók kötelesek a szerzői jogok megsértését elkerülni. Amennyiben valamely Felhasználó akaratlagos vagy akaratlan tevékenységével a Portál szerzői jogait megsérti, úgy Szolgáltató kártérítési igénnyel élhet Felhasználó irányába.

Felhasználók, Hirdetők számára tilos minden, a Portál működését veszélyeztető vagy a Szolgáltató általi üzemeltetési paramétereket önhatalmúan befolyásoló magatartás, cselekvés. Ezen magatartás esetén, Szolgáltató kártérítési igénnyel élhet.

Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel harmadik személy irányába, amennyiben a Hirdető a megjelenített adatok tekintetében pontatlanul járt el, valótlan, téves, félrevezető, stb. adatokat adott meg. Szolgáltatónak nem kötelessége és nincs képessége arra, hogy vizsgálja az egyes Hirdetők által megjelenített adatok valóságtartalmát.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben adott Hirdető, az általa feladott hirdetés tekintetében változtatásra kötelezett és azt késedelmesen vagy nem végzi el, pontatlanul végzi el, hiányosan végzi el vagy egyáltalán hiányos, hibás adatokat ad meg.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben Hirdető, saját adataiban pontatlanul, valótlanul, hiányosan vagy nem ad meg adatokat, továbbá a megadott adatok szándékos vagy akaraton kívül kárt okoznak, visszaéléssel egybefüggő adatok, más nevében eljáró adatok.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben a Portált használó Hirdető és más, a Portált igénybe vevő látogató, mint harmadik személy között nem jön létre megállapodás, szerződés.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben az Internet hálózaton olyan sajátos technikai vagy egyéb esemény következik be, ami a Portál működését zavarja, akadályozza és ezzel a Portál szolgáltatásának teljesítését akadályozza.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben az Internet működése következtében lévő, sajátos bűncselekmény áldozatává válik a Portál, pl. oldal feltörés és ezzel adatok módosítása, zavaró bejegyzések, káros megnyilvánulások, stb. történnek a hirdetések tekintetében. Szolgáltató kijelenti, hogy a Portál működése érdekében, harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe, ezért minden, a Portált ért támadásra, technikai akadályra vonatkozó felelősséget tovább hárít.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben a vis maior miatt elmaradnak vagy hibásan teljesülnek hirdetés közzététele. Vis Maiornak minősül az elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel bármely Felhasználó által, harmadik személynek okozott károkért

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálra feltöltött adatokért, amelyek igénybe vett külső Partner által hibás, téves, pontatlan, félrevezető, megtévesztő, stb. adatokat tartalmaz.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portál használatának következtében bekövetkezett károkért.

A Portál nem tartozik a kockázatos belépési kategóriába és Szolgáltató törekszik arra, illetve elvárja a vele kapcsolatban álló külső szolgáltatóktól, így többek között a tárhelyet biztosító szolgáltatótól, hogy a látogatási kockázat ellen a megfelelő vírus irtással, illetve egyéb technikai lehetőségekkel folyamatosan elvégezze a belépési kockázat csökkentését, lehetőség szerint kiküszöbölését. Ezzel együtt azonban, Szolgáltató nem közvetlenül nem rendelkezik a szükséges technikai és humán feltételekkel ahhoz, hogy saját maga képes legyen a Portál felhasználása során megvalósuló, esetleges vírusok általi károkozást kivédeni. Ezen okokból tehát, Szolgáltató a felhasználói események következtében esetlegesen megvalósuló káreseményekért felelősségét kizárja. A további kockázatok és kellemetlenségek kivédése érdekében javasoljuk, hogy a Felhasználó maga is gondoskodjon a megfelelő szoftveres védelemről, vírus írtó beszerzéséről. A Portál használatával kapcsolatban Felhasználónak el kell fogadnia a saját felelősségét, amely az internet használatával általánosan bekövetkezhető károkra vonatkozik.

A Felhasználó kötelessége a saját felhasználói állomásának épségére vonatkozó védelemről gondoskodni és az adatainak védelmét biztosítani. A Portál használata közben, az ezen témakörben keletkező károkért Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Szolgáltató jogosult alvállalkozót bevonni tevékenységének kivitelezéséhez, illetve egyéb társvállalkozások és külső cégek, vállalkozások szolgáltatásait igénybe venni.

Egyedi megállapodások

Szolgáltató és Hirdető között létrejöhet egyedi üzleti megállapodás, amelyben jelen ÁSZF-ben leírtaktól eltérő megállapodások, együttműködési feltételek is alkalmazhatóak. Amennyiben Hirdető egyedi megállapodások alapján valamely szolgáltatásért díjat fizet, úgy a díjfizetés elmaradása esetén, Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását felfüggesztheti. A felfüggesztett időszak alatt, Hirdető nem feltétlenül mentesül a díjfizetés alól.

Kompenzáció

Szolgáltató felelősséggel tartozik, amennyiben a szolgáltatásaiért valamely Hirdető ellenértéket biztosít a kreditrendszerben vagy esetlegesen megállapított díjat fizet, de a szolgáltatás nem vagy hiányosan vagy tévesen vagy nem szolgáltatás leírásának megfelelően zajlik le. Ilyen esetben a Szolgáltató és Hirdető között egyedileg, az eltérés, hiányosság mértékének függvényében kompenzáció történhet. A kompenzáció történhet a szolgáltatások díjából adható kedvezmény vagy akár a kifizetett/ráfordított ellenérték visszajuttatása elveken.

Hirdető elfogadja, hogy Szolgáltató csak a közvetlen szolgáltatásainak megvalósulásért vállal felelősséget, de az ezekből feltételezhető, kapcsolatba hozható további eseményekért nem vállal felelősséget.

Kompenzációt Szolgáltató, ennek megfelelően csak a közvetlenül kifizetett díjak/kredit ellenérték tekintetében fizet/juttat vissza vagy kompenzál más módon, a Portál lehetőségi körét figyelembe véve.

Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kompenzációt nem fizet, amennyiben Hirdető megszegi jelen ÁSZF valamely rendelkezését és e miatt a Hirdető fiókja törlésre kerül, hirdetése inaktivitás alá kerül, esetleg véglegesen törlésre kerül. Ezzel együtt, a korábban megvásárolt krediteket Szolgáltató vissza nem váltja, fel nem használt krediteket el nem tárol és hasonlóan vissza nem válthatóak ezen kreditek.

Hirdető tudomásul veszi, amennyiben olyan viselkedést tanúsít, amellyel a Portál működését zavarja, rossz hírét kelti, működését károsan befolyásolja, stb. kizárható, felfüggeszthető a Hirdető fiókja. Ennek bizonyítható, de minimálisan vélelmezhető mivolta esetén, Szolgáltató a felfüggesztett, elmaradt szolgáltatásokért kompenzációt nem vállal.

Adatkezelés

Szolgáltató a Portál működtetése kapcsán adatkezelést és adatfeldolgozást végez, amellyel kapcsolatban a Portálon közzétett Adatkezelési Tájékoztató részletes tájékoztatást ad az eljárásban elfogadott szabályokról. Az eljárásban Szolgáltató az alábbi törvények és jogszabályok alárendeltségében végzi tevékenységét:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §;
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")

Felhasználó, Látogató, Hirdető, egyéb Partner elfogadja és tudomásul veszik és egyben elfogadják, hogy a Portál bármilyen variációban való használata során, Szolgáltató adatkezelést és adatfeldolgozást végez. Hirdető, regisztráló személy vállalja, hogy a megadott adatokat naprakészen tartja, változás esetén frissíti. Ezen adatok, a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott adatokból tevődik össze. Amennyiben bármely említett szereplő más személy képviseletében jár el, úgy kijelenti, hogy az érintett személy, adatkezeléshez való hozzájárulásával rendelkezik és az említett, képviselő személy felelősséget vállal a hozzájárulás tekintetében.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben bármely személy, más személy képviseletében jár el és nem rendelkezik a képviselt személy hozzájárulásával az adatkezeléshez. Bármilyen okból fakadó kárért, sérelemért, jogosulatlan eljárásért és ezekből fakadó kárért Szolgáltató felelősségét kizárja, kártérítéssel nem rendelkezik, mivel eljárása jóhiszemű és feltételezi a képviselet jogszerűségét, annak minden elvárt vonzatával együtt.

Szerzői jogok

A Portál egészében a hirdetésekkel, technikai megoldásokkal, reklámokkal, képekkel, szövegekkel, kihelyezett űrlapokkal, azaz teljes tartalommal szerzői jogvédelem alatt áll, ezért abból részt kivágni, a rész vagy egész másolása, továbbítása nem megengedett. A Portál tükrözése, újraközvetítése még változatlan formában sem megengedett, a Szolgáltató előzetes írábeli engedélye nélkül. A jogosulatlan felhasználás esetén Szolgáltató követelheti az esetleges kárának térítését és a jogsértő magatartás felfüggesztését.

Felhasználó a Portál tartalmának bizonyos részeit, a– kizárólag saját felhasználás céljából – saját merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, de a Portál így lementett részei nem lehetnek üzleti adatbázis alkotóelemeiként felhasználhatóak, nem használhatóak terjesztéshez, továbbá üzletszerűen nem többszörözhetőek.

A Portálról információt átvenni kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével és változatlan formában lehetséges.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, amellyel együtt az esetleges módosításokról az érintett Hirdetőket az adminisztrációs felületen értesíti. Amennyiben fizetős szolgáltatást érint a változás, úgy a megkezdett szolgáltatásokat nem érinti a módosítás, de ha ez nem elkerülhető, akkor Szolgáltató egyénileg kompenzációt alkalmazhat az esetlegesen hátrányos érintettség miatt.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadóak rendelkezései irányadók.

Az esetleges vitás kérdések rendezésénél Felek a hatályos jogszabályok előírásait tekintik irányadónak, illetve esetleges közös megegyezés hiányában, Felek az illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

Kommunikáció

Szolgáltató Partnereivel és a Hirdetőkkel magyar nyelven kommunikál akár szóban, akár írásban. Egyedi igény alapján, lehetőség van angol nyelvű kommunikációra.

Szolgáltató az adminisztrációs felületen, amely minden Hirdető számára elérhető, üzeneteket jelenít meg, amelyek a Portál működésével kapcsolatos információkat tartalmaz, illetve marketing és ügyfélkapcsolati célokat szolgál. Partnerek és Hirdetők elfogadják, hogy Szolgáltató ezen leveleket, értesítéseket rendszeresen elküldi.

Az adminisztrációs felületen kívül, célzott marketing és ügyfélkapcsolati, illetve a Portál működését érintő elektronikus leveleket küldhet ügyfelei és Hirdetők részére, amelyeket Szolgáltató tartós adathordozói felületnek tekint.

Szolgáltató az elektronikus csatornák mellett, telefonon és személyesen folytatott kommunikációs eseményeket is rendszeresít.

Hirdető elfogadja, hogy Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre küld értesítéseket, illetve e mellett vagy párhuzamosan vagy kizárólag a belső adminisztrációs felületen jeleníti meg az információt. Ezzel együtt Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a megadott e-mail címre küldött információt a Hirdető nem kapja, például saját e-mail szűrőjének, internet szolgáltatójának vagy egyéb technikai okból és Szolgáltatónak fel nem róható okból.

Budapest, 2022.03.01.

^ Fel